Cele kształcenia (Piekarz)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.03.

Produkcja wyrobów piekarskich:

  • magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
  • przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich;
  • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie;
  • przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa;
  • ekspedycji gotowych wyrobów.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej