Cech w Limanowej

Cech w Limanowej

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej obecnie zrzesza prawie 300 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych z terenu powiatu limanowskiego na zasadach dobrowolności. W limanowskim Cechu rzemieślnicy i przedsiębiorcy znajdują pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej szczególnie w zakresie doradztwa, edukacji i promocji gospodarczej.

Historia Cechu

Czym zajmuje się Cech w Limanowej?

  • Cech wspiera i promuje działalność gospodarczą zrzeszonych firm.
  • Reprezentuje interesy członków Cechu wobec urzędów i organizacji państwowych oraz samorządowych.
  • Prowadzi doradztwo z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wydaje własne biuletyny z aktualnymi informacjami istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozprowadzanymi do wszystkich zrzeszonych członków.
  • Organizuje i sprawuje nadzór nad przebiegiem szkolenia zawodowego młodocianych pracowników.
Wykaz zakładów

Cech od 2003 r. prowadzi Zasadniczą Szkołę Zawodową Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej (obecnie Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej), w której uczniowie mają możliwość pobierania nauki w 20 zawodach.

Edukacja w szkole odbywa się w najefektywniejszym dla kształcenia zawodowego systemie dualnym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracodawców będących rzemieślnikami zrzeszonymi w Cechu.

Przy Cechu funkcjonuje również Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzące działalność szkoleniową i oświatową na organizowanych kursach doskonalących i kwalifikacyjnych zarówno dla właścicieli zakładów, pracodawców jak i ich pracowników i uczniów.

Cech dąży do utrwalenia więzi środowiskowych, kultywując tradycje patriotyczne, religijne i kulturalne.

Cech dysponuje własnym budynkiem w centrum Limanowej z pomieszczeniami biura Cechu, administracji szkoły i bazy szkoleniowej.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej