Władze Cechu

Organy Statutowe Cechu

wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 24 maja 2021 r.

Kadencja 2021-2025

Janusz Wojs

Dyrektor Cechu

Józef Curzydło

Starszy Cechu

Marian Pałka

Podstarszy Cechu

Jan Tokarczyk

Sekretarz

Henryk Jędrzejek

Skarbnik

Edward Kaleta

Członek

Andrzej Napora

Zastępca Członka Zarządu

Marek Wojtas

Zastępca Członka Zarządu

Zbigniew Kwit

Zastępca Członka Zarządu

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wilhelm Mrożek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zastępca przewodniczącego
Krajewski Marek

Zastępca przewodniczącego
Mikołajczyk Franciszek

Sekretarz - Młynarczyk Jan

Członek - Wyrwa Krzysztof

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej
Kaleta Piotr
Florczak Marek 

Sąd Cechowy

Przewodniczący Sądu Cechowego
Józef Kurek

Członkowie Sądu Cechowego:

Zastępca przewodniczącego
Bogdan Pałka 

Zastępca przewodniczącego
Biedroń Mieczysław 

Członek - Kapturkiewicz Władysław

Członek - Piszczek Ryszard

Zastępcy członków Sądu Cechowego:
Wiewiórska Małgorzata
Piech Jerzy
Golonka Marek 

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej