Rekrutacja

Wykaz niezbędnych dokumentów do przyjęcia do Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  im Św. Józefa:

  •     podanie (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej),
  •     potwierdzenie zatrudniania od pracodawcy,
  •     2 zdjęcia,
  •     oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  •     kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia,
  •     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  •     karta informacyjna,
  •     umowa z pracodawcą o pracę w celu przygotowania zawodowego pracownika młodocianego zawierana w Cechu (wykaz zakładów uprawnionych do szkolenia znajduje się w sekretariacie szkoły w biurze Cechu).

 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność podań.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie szkoły w budynku Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  • ul. Jana Pawła II 5 34-600 Limanowa

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
18 337 12 46 oraz 604 642 611.

Podanie z kwestionariuszem danych osobowych kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia CR i P

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej