Cele kształcenia (Kucharz)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.02.

Przygotowanie i wydawanie dań:

  • oceniania jakości produktów;
  • przechowywania żywności;
  • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
  • obsługi sprzętu gastronomicznego;
  • przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
  • wydawania dań.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej