Szkolenia branżowe

Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

jest placówką kształcenia ustawicznego. Centrum organizuje i prowadzi kursy oraz szkolenia umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rzemieślników,  przedsiębiorców, osób fizycznych i instytucji w następujących formach:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Szczegóły

BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie trwa 3 godziny i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Szczegóły

BHP - Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie trwa 8 godziny i przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szczegóły

BHP - Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie trwa 16 godziny i przeznaczone jest dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szczegóły

BHP - Szkolenie okresowe pracowników administracyjno - biurowych i innych

Szkolenie trwa 8 godzin i przeznaczone jest dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szczegóły

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Szkolenie trwa 64 godziny i przeznaczone jest dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie trwa 32 godziny i przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Szczegóły

Działalność prowadzona jest w oparciu Ustawy o systemie oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

Centrum przeprowadza rekrutację w oparciu o skierowania lub zapisy na kurs.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu:
18 337 12 46 oraz 604 642 611.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej