Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie trwa 32 godziny i przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowanie

  • Czas trwania 32 godziny
  • Miejsce Limanowa

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej