Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 5, adres e-mail: biuro@cechlimanowa.pl, tel. 18 3371246.
 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie kontaktować się Państwo z Inspektorem ochrony danych. Funkcję Inspektora wykonuje Pani Patrycja Powroziewicz-Wrona, adres e-mail iod@ochronatwoichdanych.pl. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia do Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO oraz w celu świadczenia usług dla osoby zrzeszonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty publiczne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz podmioty współpracujące i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ustępie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. 
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej