Projekty i programy

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej uzyskał dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację następujących projektów w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030
 

Konkurs Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022:


Zadanie 2 Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Tytuł zadania Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej (wartość dofinansowania 110 000.00 zł);

W ramach tego zadania Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej zrealizował następujące zagadnienia:

Współzawodnictwo o bezpłatny kurs prawa jazdy KAT B
 

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  im. Św. Józefa  w Limanowej wraz z wychowawcą klasy III A w roku szkolnym 2022/2023 zgodnie z Regulaminem „Współzawodnictwa o bezpłatny kurs prawa jazdy KAT B” wyłonili następujących uczniów kwalifikujących się do zrobienia bezpłatnego kursu prawa jazdy kat B którzy wyróżniali się bardzo dobrymi wynikami w nauce w szkole oraz na praktycznej nauce zawodu. 

 

L.p NAZWISKO i IMIĘ
1.

Baca Paweł

2.

Barnaś Jan

3.

Curzydło Amelia

4.

Duchnik Kacper

5.

Mrózek Mateusz

6.

Natanek Marcin

7.

Przybytek Angelika

 

Kurs prawa jazdy będzie sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła.

 

Nazwa zadania publicznego: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

Plakat

Regulamin

Konkurs Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021:


Ścieżka 2 Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych

Tytuł zadania: Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej (wartość dofinansowania 20 000,00 zł);

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w ramach ich potencjału instytucjonalnego oraz efektywności w zakresie działalności statutowej, w tym wspierania organizacji kształcenia dualnego. Celami szczegółowymi Programu Inkubator Rzemiosła są: rozwój zasobów kapitału społecznego i ludzkiego w środowiskach rzemieślniczych; podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr zaangażowanych w działalność statutową samorządu gospodarczego rzemiosła, a także wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych oraz podmiotów sektora publicznego.  

W ramach tego zadania Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej zrealizował następujące zagadnienia:

  • zakup usługi stworzenia nowej strony internetowej Cechu;
  • zakup programu Merlin - stworzonego specjalnie dla instytucji rzemieślniczych. Program skoncentrowany jest na działalności oświatowej cechów i izb rzemieślniczych.
  • szkolenie z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych 2021-2027;
  • zakup materiałów promocyjnych.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej