Projekty i programy

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej uzyskał dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację następujących projektów w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030
 

Konkurs Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022:


Zadanie 2 Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Tytuł zadania Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej (wartość dofinansowania 110 000.00 zł);

W ramach tego zadania Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej zrealizował następujące zagadnienia:

Konkurs Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021:


Ścieżka 2 Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych

Tytuł zadania: Rozwój potencjału organizacyjnego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej (wartość dofinansowania 20 000,00 zł);

Głównym celem Rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w ramach ich potencjału instytucjonalnego oraz efektywności w zakresie działalności statutowej, w tym wspierania organizacji kształcenia dualnego. Celami szczegółowymi Programu Inkubator Rzemiosła są: rozwój zasobów kapitału społecznego i ludzkiego w środowiskach rzemieślniczych; podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr zaangażowanych w działalność statutową samorządu gospodarczego rzemiosła, a także wzmocnienie współpracy organizacji rzemieślniczych oraz podmiotów sektora publicznego.  

W ramach tego zadania Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej zrealizował następujące zagadnienia:

  • zakup usługi stworzenia nowej strony internetowej Cechu;
  • zakup programu Merlin - stworzonego specjalnie dla instytucji rzemieślniczych. Program skoncentrowany jest na działalności oświatowej cechów i izb rzemieślniczych.
  • szkolenie z zakresu pozyskiwania Funduszy Unijnych 2021-2027;
  • zakup materiałów promocyjnych.

Copyright 2023 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej