Szkoła Branżowa

O naszej szkole

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości
im. Św. Józefa w Limanowej

00

Absolwentów

00

Zawodów

00

Uczniów

00

Nauczycieli

00

Instruktorów praktycznej nauki zawodu

Jak wygląda edukacja w naszej Szkole Branżowej?

Szkoła kieruje uczniów na praktyczną naukę zawodu do uprawnionych do szkolenia uczniów pracodawców zrzeszonych w Cechu.

Nauka w szkole trwa 3 lata i jest bezpłatna. Uczniowie co miesiąc otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach praktycznej nauki zawodu. Ponadto są ubezpieczeni w ZUS a cały okres nauki wlicza się do stażu pracy.

System kształcenia

Edukacja w szkole odbywa się w najefektywniejszym dla kształcenia zawodowego systemie dualnym:

Zdobywanie wiedzy

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w szkole
i w ośrodkach dokształcania zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu

Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności wykonywania
zawodu bezpośrednio na stanowiskach w zakładach pracy.

Osiągnięcia edukacyjne i sportowe

Nasi uczniowie biorą udział w zawodach w wielu dyscyplinach sportowych. Za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniowie otrzymują pieniężne stypendia.

Nasza szkoła jest nieduża ale świetnie wyposażona!

Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą skorzystać z siłowni, w któej mogą ćwiczyć pod opieką instruktorów. Posiadamy świetlicę wyposażoną w bilard, stół do ping-ponga oraz fachowe czasopisma.

Standard i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych szkoły zapewniają bardzo dobre warunki do nauki.

Wszystkie sale lekcyjne są klimatyzowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt i ergonomiczne meble. Naukę usprawniają będące na wyposażeniu każdej z sal dydaktycznych - interaktywne monitory i tablice, telewizory, projektory, podręczniki oraz komplety pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą korzystać ze szkolnych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, siłowni, biblioteki z czytelnią.

Ukończenie szkoły

Kończący szkołę uczniowie oprócz świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia uzyskują:

  • Dyplom Czeladniczy honorowany od lat w krajach Unii Europejskiej
  • Suplement do świadectwa czeladniczego EuroPass

Absolwenci mogą kontynuować naukę w 2-letniej branżowej szkole II stopnia, uzyskując wykształcenie średnie branżowe.

Absolwenci po przepracowaniu 3 lat w zawodzie mogą ubiegać się o tytuł mistrza.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej