Historia Cechu w Limanowej

Historia limanowskiego rzemiosła sięga początków miasta Limanowa tj. roku 1565 r., kiedy to król Zygmunt August przywilejem lokacyjnym nadał mu prawa miejskie.

W księgach miejskich z XVI wieku znajdują się wzmianki o limanowskich stolarzach, szewcach, sukiennikach, kowalach, kuśnierzach, piwowarach, ślusarzach, bednarzach, rzeźnikach, garncarzach, rymarzu i rurmistrzu.

Wg rejestru z 1581 r. rzemiosłem trudniło się w tym czasie już 44 mieszkańców miasta. O zorganizowaniu się części rzemieślników limanowskich w dwóch cechach sukienniczym i szewskim świadczą zapisy już z 1597 r. i 1618 r.

Organizacja jako Cech Rzemiosł Różnych funkcjonowała od 1951 r., a od 2001 r. to Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej.

W Cechu zrzeszonych jest blisko 300 przedsiębiorców!

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Limanowej obecnie zrzesza prawie 300 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych z terenu powiatu limanowskiego na zasadach dobrowolności. W limanowskim Cechu rzemieślnicy i przedsiębiorcy znajdują pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej szczególnie w zakresie doradztwa, edukacji i promocji gospodarczej.

Na zawsze w pamięci limanowskich rzemieślników pozostanie Ogólnopolska Jubileuszowa Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego w 2000 r. do Watykanu gdzie Starszyzna Cechowa jako jedyna z cechowych reprezentacji dostąpiła osobistej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 18 marca 2000r.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej