BHP - Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

BHP - Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie trwa 16 godziny i przeznaczone jest dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
  • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Podsumowanie

  • Czas trwania 16 godzin
  • Miejsce Limanowa

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej