BHP - Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

BHP - Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie trwa 8 godziny i przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Podsumowanie

  • Czas trwania 8 godzin
  • Miejsce Limanowa

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej