BHP - Instruktaż ogólny

BHP - Instruktaż ogólny

Szkolenie trwa 3 godziny i przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Podsumowanie

  • Czas trwania 3 godziny
  • Miejsce Limanowa

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej