Murarz - tynkarz

Cele kształcenia (Murarz - tynkarz)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

  • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej