Blacharz samochodowy

Cele kształcenia (Blacharz samochodowy)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.01.

Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych:

  • oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
  • naprawiania nadwozi pojazdów samochodowych;
  • zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej