Cele kształcenia (Cieśla)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cieśla będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.02.

Wykonywanie robót ciesielskich:

  • przygotowania elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;
  • wykonywania konstrukcji drewnianych;
  • wykonywania deskowań i form elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz deskowań systemowych;
  • wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej