Elektromechanik pojazdów samochodowych

Cele kształcenia (Elektromechanik pojazdów samochodowych)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02.

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

  • przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów
  • samochodowych;
  • diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
  • wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej