Cele kształcenia (Ślusarz)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:

  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
  • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
  • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej