Cele kształcenia (Cukiernik)

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPC.01.

Produkcja wyrobów cukierniczych:

  • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych;
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych;
  • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych;
  • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych.

Czy już wiesz, kim chcesz zostać?

Zapisz się

Wybierz swój zawód

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej proponuje naukę w następujących zawodach:

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej