Aktualności

  • 27 stycznia 2022 r.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy

  • 24 stycznia 2022 r.

Opłaty za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 2022 roku

Informujmy, iż zgodnie z Ustawą o rzemiośle, od 19 stycznia 2022r. zmianie uległy stawki opłat egzaminacyjnych...

  • 21 stycznia 2022 r.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie zmian POLSKI ŁAD – 27.01.2022 r.

Urząd Skarbowy w Limanowej zaprasza na spotkanie w aplikacji Microsoft Teams w sprawie
zmian wprowadzonych przez POLSKI ŁAD...

  • 3 stycznia 2022 r.

Nowe zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych

Od 2022 r. obowiązują nowe przepisy art. 44q ustawy o systemie warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

  • 23 grudnia 2021 r.

Zmarł Ksiądz Kanonik Stanisław Wojcieszak, Kapelan limanowskiego rzemiosła

W dniu 22 grudnia 2021 r. pożegnaliśmy zmarłego Księdza Kanonika Stanisława Wojcieszaka kapelana limanowskiego rzemiosła.  Jako tutejszy rodak od wielu lat utrzymywał z naszą organizacją i jej członkami żywy i życzliwy kontakt.

  • 24 maja 2021 r.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

24 maja 2021 r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej na kolejnym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu.

  • 23 kwietnia 2021 r.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

  • 15 kwietnia 2021 r.

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

  • 12 kwietnia 2021 r.

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.

1 ... 5 6 7

Copyright 2023 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej