Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

  • 25 lipca 2023 r.

Zbliża się termin upływu ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

MASZ CZAS DO 30 WRZEŚNIA 2023 r. NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że z dniem 1 stycznia 2024 r. stracą ważność i przestaną obowiązywać dotychczasowe bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

W celu darmowego ich przedłużenia na kolejne 5 lat albo 10 lat (okres ważności uprawnień jest zależny od rodzaju i zakresu kwalifikacji) niezbędne jest złożenie do jednostki dozoru technicznego wniosku o ich przedłużenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.

Złożenie wniosku po dniu 30 września 2023 r. będzie skutkowało koniecznością przystąpienia do płatnego egzaminu w celu ponownego nabycia zaświadczenia.

INFORMUJEMY RÓŻWIEŻ, ŻE W KOLEJNYCH LATACH KAŻDE PONOWNE PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH DO

OBSŁUGI LUB KONSERWACJI URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA NASTĘPNE 5 ALBO 10 LAT BĘDZIE ODBYWAŁO SIĘ NA TYCH SAMYCH ZASADACH – BEZPŁATNIE, BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINÓW

KWALIFIKACYJNYCH, PRZY SPEŁNIENIU WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAWY O DOZORZE TECHNICZNYM

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru technicznego, tj.:

Urzędu Dozoru Technicznego: https://www.udt.gov.pl/

https/:/www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/przedluzanie-okresu-waznosci-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

https://www.udt.gov.pl/faq/faq-przedluzanie-zaswiadczen-kwalifikacyjnych

Wzór wniosku: https://www.udt.gov.pl/images/21.03_Wniosek_o_przedluzenie_zaswiadczenia_kwalifikacyjnego_v1.2.pdf

Infolinia UDT: (+48) 22 57 22 100

Transportowego Dozoru Technicznego: https://www.tdt.gov.pl/zalatw-sprawe/egzaminy-i-kwalifikacje-osob/zaswiadczenia-kwalifikacyjne-do-obslugi-i-konserwacji-urzadzen-technicznych/

Sprawdź podstawę prawną: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20001221321/U/D20001321Lj.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000100801.pdf

Copyright 2023 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej