Zaproszenie na Walne Zebranie 20 maja 2023

  • 16 maja 2023 r.

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej zaprasza do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Cechu, które odbędzie się w dniu 20 maja 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w budynku Cechu.

W razie braku wymaganej liczby członków Walne Zgromadzenie odbędzie się w II terminie o godz. 10.30 w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia każdy z członków otrzymał pocztą tradycyjną. 

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej