Święto Patrona Rzemiosła – Św. Józefa

  • 19 marca 2021 r.

19 marca 2021 r. Święto Patrona Rzemiosła – Św. Józefa

W tym dniu (piątek) na godz. 9.00 w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej
w Limanowej przy ołtarzu Św. Józefa odprawiona zostanie Msza Św.
w intencjach rzemieślników zrzeszonych w Limanowskim Cechu.

Rok Jubileuszowy Świętego Józefa

Ogłoszenie w dniu 8 grudnia 2020 r. przez papieża Franciszka, tego roku, Rokiem Jubileuszowym Świętego Józefa zachęca nas do szczególnego uczczenia w dniu 19 marca 2021 r. Świętego Patrona Rzemiosła z możliwością skorzystania ze specjalnych darów ustanowionych przez Ojca Świętego.

/Ze względu na pandemię w tym roku nie będzie spotkania w Cechu po Mszy Św./

Dobrowolne wpłaty na Msze Św. i dar ołtarza w postaci zebranej kwoty pieniężnej na remont Bazyliki MBB i nowe organy prosimy składać w biurze Cechu
do dnia 18 marca 2021 r.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej