Święto Chleba 2023

  • 7 września 2023 r.

„Święto Chleba” 2023 - Organizowane przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej już po raz dwudziesty w dniu 03.09.2023 r.

Pod patronatem:  
Księdza Proboszcza Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, 
Starosty Limanowskiego oraz 
Burmistrza Miasta Limanowa.

Swoje wyroby do degustacji dostarczyły piekarnie, cukiernie i masarnie 
z terenu powiatu limanowskiego zrzeszone w limanowskim Cechu:

- Pani Danuta Piaskowa - Piekarnia „Pod Brzegiem” ze Słopnic 
- Pan Zbigniew Szubryt - Piekarnia „Szubryt” z Biczyc Dolnych oraz Zakład Mięsny „Szubryt” z Chełmca
- Państwo Elżbieta i Andrzej Jaśkowiec - Cukiernia z Mszany Dolnej,
- Pan Paweł Opoka - Pracownia Wypieków z Limanowej,
- Państwo Ewa i Piotr Pajor z Laskowej
- Stanisław Mąka z Laskowej
- Barbara Matlęga KAMINEX z Kamienicy
- Władysław Gawlik z Męciny
- Roman Wiktor z Jodłownika 
- Roman Dudka „Laskopol” z Limanowej

Do uświetnienia obchodów tegorocznego „Święta Chleba” przyczyniły się również firma Władysława i Pawła Michura - firma Midrew z Młynnego

Przy tegorocznym Świecie przygrywał nam zespół regionalny „Spod Kicek” z Mordarki .

Wręczone zostały również stypendia pieniężne dla 9 uczniów wyróżniających się w roku szkolnym 2022/2023 za wyniki w nauce i sporcie ufundowane przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, jako organ prowadzący Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa

  1. Curzydło Amelia - uczennica fryzjerstwa z zakładu Jolanty Nawieśniak z Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 7
  2. Majerczyk Joanna – uczennica kuchmistrzostwa z zakładu Pani Jolanty Gawron z Limanowej ul. Zygmunta Augusta 12
  3. Przybytek Angelika - uczennica fryzjerstwa z zakładu Pani Moniki Szabaciuk z Limanowej ul. Kopernika 5
  4. Smoleń Oliwia - uczennica fryzjerstwa z zakładu Eweliny Orzeł-Kowalskiej z Limanowej ul. Leśna 7
  5. Hybel Wiktor – uczeń elektromechanik pojazdów samochodowych z zakładu Łukasza Liszki z Limanowej ul. Józefa Marka 52
  6. Nowak Krystian - uczeń mechanik pojazdów samochodowych z zakładu Pana Edwarda i Tomasza Wajda  znajdującego się w  Limanowej ul. Tarnowska 1a
  7. Śliwa Robert – uczeń ślusarstwa z zakładu P. Jana Pytel znajdującego się w Limanowej ul. Tarnowska 9
  8. Śmierciak Jarosław - uczeń mechanik pojazdów samochodowych z zakładu Marka Krajewskiego ze Starej Wsi 360
  9. Twaróg Mateusz – uczeń monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych z zakładu Pana Jacka Golonki z Limanowej ul. Przyłęckiego 5.

Tegoroczna organizacja uroczystości Święta Chleba była sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła. 
Nazwa zadania publicznego: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle. 

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej