Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

  • 24 maja 2021 r.

24 maja 2021 r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej na kolejnym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu.

W zebraniu wzięli udział również goście:

  • Tadeusz Szewczyk – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
  • Beata Rzepiela – Dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Uroczystym akcentem rozpoczynającym zebranie było wręczenie odznaczeń i wyróżnień nadanych przez Związek Rzemiosła Polskiego dla osób szczególnie zasłużonych dla organizacji samorządu rzemiosła:

Najwyższe Honorowe wyróżnienie w Rzemiośle „Szablę Kilińskiego” za wybitne zasługi dla rzemiosła otrzymał pan Wilhelm Mrożek prowadzący prężną firmę elektroinstalacyjną „Elektrical”, aktywnie działający w organach samorządu Cechu, Izby i Związku Rzemiosła Polskiego.

Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” odebrali panowie:
- Józef Curzydło i Marek Wojtas;

a Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” pan Marek Florczak.

Honorowymi Odznakami Rzemiosła odznaczeni zostali:

panie Renata Jurek i Dorota Sentyrz-Kołodziej oraz pan Andrzej Napora.

Z kolei naszą Honorową Odznaką Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej „Za Zasługi w Rzemiośle” uhonorowany został przez Zarząd Cechu Pan Prezes Izby Rzemiosła Tadeusz Szewczyk.

Zebrani przyjęli sprawozdania i pozytywnie ocenili dotychczasową działalność poszczególnych organów Cechu oraz zatwierdzili plan finansowy Cechu na 2021 r.

Pomimo epidemii koronawirusa rok 2020 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym dzięki racjonalnej i oszczędnej gospodarce zasobami Cechu oraz efektywnie prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej.

Znaczące efekty przynosi prowadzenie przez Cech Branżowej Szkoły I Stopnia. Pozyskiwana dotacja na jej prowadzenie umożliwia jej samofinansowanie oraz dalszy rozwój połączony ze wzrostem standardów nauki, wychowania i opieki.

Tegoroczne Walne Zebranie było również zebraniem wyborczym, na którym po czteroletniej kadencji dokonano wyboru nowych władz samorządowych Cechu.

Pełne uznanie i zadowolenie z dotychczasowej działalności okazali zebrani Starszemu Cechu Józefowi Curzydle wybierając go ponownie na kolejną już kadencję.

Jednomyślnie na następną kadencję ponownie wybrani zostali:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wilhelm Mrożek

Przewodniczący Sądu Cechowego - Józef Kurek


Na najbliższe cztery lata Walne Zebranie wybrało:

Zarząd Cechu

Starszy Cechu - Józef Curzydło

Członkowie Zarządu

- Marian Pałka

- Henryk Jędrzejek

- Jan Tokarczyk

- Edward Kaleta

Zastępcy członków Zarządu: Andrzej Napora, Marek Wojtas, Zbigniew Kwit

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Wilhelm Mrożek

Członkowie Komisji Rewizyjnej - Marek Krajewski

- Franciszek Mikołajczyk

- Jan Młynarczyk

- Krzysztof Wyrwa

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej – Piotr Kaleta, Marek Florczak

Sąd Cechowy  

Przewodniczący Sądu Cechowego - Józef Kurek

Członkowie Sądu Cechowego - Bogdan Pałka

- Mieczysław Biedroń  

- Władysław Kapturkiewicz

- Ryszard Piszczek

Zastępcy członków Sądu Cechowego: Małgorzata Wiewiórska, Jerzy Piech, Marek Golonka

Jednocześnie tą drogą nowo wybrane władze dziękują za okazane im zaufanie i zobowiązują się go nie zawieść.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej