Nowe stawki za egzaminy w 2024 roku!

  • 18 stycznia 2024 r.

Stawka za egzamin czeladniczy to 969,45 zł.

Stawka za egzamin mistrzowski to 1938,93 zł.

Więcej informacji >>> http://cech.nowysacz.com.pl/

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej