Nowe stawki za egzaminy w 2023 roku!

  • 8 lutego 2023 r.

Stawka za egzamin czeladniczy to 870,25 zł.

Stawka za egzamin mistrzowski to 1740,51 zł.

Więcej informacji >>> Związek Rzemiosła Polskiego

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej