17.03 - Dzień otwarty Szkoły i Święto Patrona Rzemiosła

  • 22 marca 2023 r.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej zaprosili uczniów klas ósmych na Dzień Otwarty, który odbył się w budynku szkoły w Limanowej przy ulicy M. Konopnickiej 4 (wejście od ul. Zielonej) w dniu 17 marca 2023 r. Dzień otwarty połączony był ze Świętem Patrona Rzemiosła i Patrona Szkoły - Św. Józefa. 

Zaproszeni goście uczestniczyli w akademii o historii Cechu, Patronie Św. Józefie oraz prezentacji zawodów, przygotowanej przez uczniów Branżowej Szkoły. Później nastąpiło uroczyste wręczenie nagród młodzieży, która licznie wzięła udział w konkursach organizowanych przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej w ramach Rządowego Programu INKUBATOR RZEMIOSŁA, realizującego zadanie publiczne pod tytułem: „Rozwój i promocja kształcenia dualnego w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej”.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu, wzięli udział w dwóch konkursach: 

  • „Śladami historii rzemiosła i jego patrona – Świętego Józefa”. Celem konkursu było poznanie historii rzemiosła, osoby patrona szkoły i kultywowanie tradycji.
  • „Bezpieczny w pracy”. Celem tego konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywanej pracy w zakładzie rzemieślniczym.

Trzeci konkurs pod tytułem „Rzemieślnik – Fachowiec okiem młodego człowieka” organizowany przez Cech w Limanowej skierowany był do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej, w tym rzemieślniczej oraz zapoznanie uczniów szkół podstawowych z zawodami rzemieślniczymi. Uczniowie przygotowali prace fotograficzne, plastyczne a także prezentacje przedstawiające wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego lub historii firmy z tradycjami rzemieślniczymi.

W ramach dnia otwartego kandydaci na uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej mogli zwiedzić budynek szkoły, porozmawiać z nauczycielami, uczniami i rzemieślnikami oraz zapoznać się z ofertą kształcenia.

Cech w Limanowej od 2003 r., czyli już 20 lat, prowadzi Branżową Szkołą I Stopnia, w której uczniowie mają możliwość pobierania nauki w ponad 20 zawodach.
Szkoła kieruje uczniów na praktyczną naukę zawodu do uprawnionych do szkolenia uczniów pracodawców zrzeszonych w Cechu. Nauka w szkole trwa 3 lata i jest bezpłatna. Uczniowie co miesiąc otrzymują wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach praktycznej nauki zawodu. Ponadto są ubezpieczeni w ZUS a cały okres nauki wlicza się do stażu pracy.

Edukacja w szkole odbywa się w najefektywniejszym dla kształcenia zawodowego systemie dualnym:

  • wiedzę teoretyczną uczniowie zdobywają w szkole i w ośrodkach dokształcania zawodowego;
  • praktyczne umiejętności wykonywania zawodu bezpośrednio na stanowiskach w zakładach pracy zrzeszonych w Cechu.

Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa w Limanowej jest nieduża, ale świetnie doposażona! Wszystkie sale lekcyjne są klimatyzowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt, ergonomiczne meble oraz wszelkie aktualnie dostępne na rynku pomoce dydaktyczne. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą skorzystać z siłowni uczniowskiej, biblioteki oraz świetlicy.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej