portfolio website templates

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.

23.04.2021

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, od 26 kwietnia będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą mogły być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Mobirise

ZAPRASZAMY DO BIURA CECHU:

Szanowni Państwo

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich,
prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zalecanych dla naszego regionu.

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Telefon: 18 3371246, 604642611, 604142811
e-mail: biuro@cechlimanowa.pl

Święto Patrona Rzemiosła –
Św. Józefa 19 marca 2021 r.   

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

15.04.2021

Uczniowie i słuchacze, przystępujący w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia

Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br. To oznacza, że tak jak dotychczas nauka w szkole odbywa się w systemie zdalnym. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników w klasach pierwszych i drugich.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.
Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.
Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r. 

Szczepienia dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

w najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19...

Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców

Informacje o środkach z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)...

Biuro

ul. Jana Pawła II 5
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Polska  

Kontakt

Email: biuro@cechlimanowa.pl
Telefon: 018 337 12 46
Faks: fax.: 018 337 12 46