Zmarł Ksiądz Kanonik Stanisław Wojcieszak, Kapelan limanowskiego rzemiosła

  • 23 grudnia 2021 r.

W dniu 22 grudnia 2021 r. pożegnaliśmy zmarłego Księdza Kanonika Stanisława Wojcieszaka kapelana limanowskiego rzemiosła.  Jako tutejszy rodak od wielu lat utrzymywał z naszą organizacją i jej członkami żywy i życzliwy kontakt.

Był naszym duchowym przewodnikiem. Aktywnie uczestniczył w działalności Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej oraz prowadzonej Cech Branżowej Szkole I Stopnia. Przewodniczył liturgii mszy świętej podczas organizowanego przez Cech corocznie „Święta Chleba”, 19 marca uroczyście czcił Św. Józefa – patrona limanowskich rzemieślników, w grudniu przewodniczył naszym cechowym oraz szkolnym spotkaniom opłatkowym.

Poprowadził nas na beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II do Rzymu. Pielgrzymował z nami do Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowy a w roku Św. Józefa do Kalisza.

Śp. Ksiądz Stanisław Wojcieszak przyjaznym i uczynnym dla każdego człowieka.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej