Wywiadówka śródokresowa - spotkanie wychowawców klas z rodzicami

  • 16 listopada 2022 r.

Wywiadówka śródokresowa - spotkanie wychowawców klas z

rodzicami 

 

w dniu 24.11.2022 r. (czwartek) 
Klasa II A– godz. 15.30

w dniu 29.11.2022 r. (wtorek)
Klasa III A - godz. 15.30

Obecność rodziców obowiązkowa.
 

Copyright 2023 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej