Walne Zebranie w Cechu - 20 maja 2024 r.

  • 22 maja 2024 r.

20 maja 2024 r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej na kolejnym sprawozdawczym zebraniu. W zebraniu uczestniczył również Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Pan Tadeusz Szewczyk.
   
Uroczystym akcentem rozpoczynającym zebranie było wręczenie odznaczeń i wyróżnień nadanych członkom oraz pracownikom naszej organizacji przez Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Zarządu Cechu:
 

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego:

Pani Bożenie Dziobek
Panu Markowi Krajewskiemu
Panu Zbigniewowi Kwit
                    
Złotą Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle odznaczeni zostali Panowie: 
 

Władysław Kubik
Edward Wajda

                                            
Srebrną Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle odznaczeni zostali:
Pani Anna Oleksy
Pan Tadeusz Malec


Odznaczenia wręczył Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Pan Tadeusz Szewczyk.

Zebrani przyjęli sprawozdania i pozytywnie ocenili dotychczasową  działalność poszczególnych organów Cechu oraz zatwierdzili plan finansowy Cechu na 2023 r.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej