Walne Zebranie w Cechu

  • 30 czerwca 2022 r.

6 czerwca 2022 r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej na kolejnym sprawozdawczym zebraniu. W zebraniu uczestniczył również Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Pan Tadeusz Szewczyk.

 

Uroczystym akcentem rozpoczynającym zebranie było wręczenie odznaczeń i wyróżnień nadanych członkom naszej organizacji przez Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Zarządu Cechu:

 

Złotymi Medalami im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżnieni zostali:

 

- Edward Kaleta, Józef Kurek, Jan Młynarczyk

 

a Srebrnymi Medalami im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” Anna Puto i Marek Krajewski.

 

Honorowymi Odznakami Rzemiosła Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego odznaczeni zostali: Andrzej Czamara i Ryszard Piszczek.

 

Ponadto Przewodniczący Zebrania powiadomił wszystkich że na wniosek Cechu dwaj nasi członkowie uhonorowani zostali najwyższymi, prestiżowymi odznaczeniami:

 

- Marek Krajewski – Statuetką i tytułem Małopolskiego Rzemieślnika Roku;

- Zdzisław Twaróg – Szablą Jana Kilińskiego (najwyższym rzemieślniczym wyróżnieniem).

Odznaczenia te zostały wręczone w dniu 29 czerwca br. w Nowym Sączu podczas Zjazdu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej