Szczepienia dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu

  • 1 lutego 2021 r.

W najbliższym czasie rozpocznie się szczepienie nauczycieli przeciw Covid-19.

Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd RP podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego rozpoczną się szczepienia nauczycieli.

W pierwszej grupie będą mogli Państwo zgłaszać tylko następujące kategorie osób, które już w tej chwili pracują stacjonarnie:

  • nauczycieli wychowania przedszkolnego,
  • osoby zatrudnione na stanowisku - pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku - pomoc wychowawcy,
  • nauczycieli klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic),
  • nauczycieli szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciel i instruktorów praktycznej nauki zawodu (również tych nie będących pracownikami szkół),
  • pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych,
  • kadrę kierowniczą pedagogiczną wymienionych szkół i placówek.

W związku z powyższym Instruktorzy praktycznej nauki zawodu którzy uczą uczniów w szkołach Branżowych I Stopnia mogą od poniedziałku tj. 8 lutego 2021 do 9 lutego 2021 zgłaszać chęć zaszczepienia się do dyrektorów szkół w których uczą się ich uczniowie.  

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej