Szabla Kilińskiego – najwyższe rzemieślnicze odznaczenie

  • 29 maja 2024 r.

W dniu 27 maja br. w Nowym Sączu podczas Zjazdu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Józef Curzydło – Starszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej został odznaczony Szablą Jana Kilińskiego (najwyższym rzemieślniczym wyróżnieniem).

Pan Józef Curzydło w toku wieloletniego, czynnego wykonywania rzemiosła wniósł szczególne zasługi dla jego rozwoju poprzez:

  • wieloletnią, ofiarną działalność w organach statutowych organizacji rzemiosła pełniąc przez dwie kadencje funkcje Starszego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, będąc jednocześnie od 2013 r. członkiem Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, a od 2005 r. członkiem Zarządu Cechu w Limanowej,
  • bardzo ofiarnie wspiera zarówno organizacyjnie jak i materialnie działania na rzecz rozwoju Cechu jak i prowadzonej przez Cech Szkoły Branżowej I Stopnia. 

Jego firma nieodpłatnie wykonała utwardzenie i wybrukowanie części parkingu oraz dojścia do szkoły cechu. W całości zasponsorował sztandar szkoły Cechu oraz w znaczącej części koszty organizowanych środowiskowych uroczystości i działań jak nadanie imienia patrona szkole cechu, Święta Chleba, Święta Patrona Rzemiosła i szkoły Cechu. 

  • wieloletnie aktywne członkostwo w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej nieprzerwanie od 1988 roku, 
  • wyszkolenie 120 uczniów w wyuczonym zawodzie;

Ponadto aktywnie zaangażowany w szeregu organizacji samorządowych i pożytku publicznego zarówno w swoim lokalnym środowisku jak i zawodowym (radny gminy Słopnice, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach, Przewodniczący Rady Parafialnej w Słopnicach, z-ca Przewodniczącego Rady Banu Spółdzielczego Rzemiosła 
w Krakowie Oddział w Jodłowniku), członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej