Święto Chleba 2022

 • 8 września 2022 r.

„Święto Chleba”  2022 - Organizowane przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej już po raz dziewiętnasty w dniu 04.09.2022 r.

Pod patronatem:  Księdza Proboszcza Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, Starosty Limanowskiego oraz Burmistrza Miasta Limanowa.

 

Swoje wyroby wystawiały i do degustacji zapraszały piekarnie, cukiernie i masarnie z terenu powiatu limanowskiego zrzeszone w limanowskim Cechu:

- Pani Danuta Piaskowa - Piekarnia „Pod Brzegiem” ze Słopnic

- Pan Zbigniew Szubryt - Piekarnia „Szubryt” z Biczyc Dolnych,

- Państwo Elżbieta i Andrzej Jaśkowiec - Cukiernia z Mszany Dolnej,

- Pan Paweł Opoka - Pracownia Wypieków z Limanowej,

 

Do degustacji chleba smalcu dostarczyły cztery również rzemieślnicze firmy masarskie:

- Romana Wiktor z Jodłownika

- Romana Dudka „Laskopol” z Limanowej

- Andrzeja Marka Skolarusa MARKAM z Kasinki Małej,

- Zbigniewa Szubryta z Limanowej

 

Do uświetnienia obchodów tegorocznego „Święta Chleba” przyczyniły się również firmy piekarsko-cukiernicze:

- Ewy i Piotra Pajor z Laskowej

- Stanisława Mąki z Laskowej

- Krzysztofa Golonki z Limanowej

oraz

- Władysław i Paweł Michura z firmy Midrew z Młynnego

 

Przy tegorocznym Świecie przygrywał nam zespół regionalny „Spod Kicek” z Mordarki .

 

Podczas obchodów tegorocznego święta Chleba wręczono odznaczenia rzemieślnikom zrzeszonym w Limanowskim Cechu przyznane przez Związek Rzemiosła Polskiego :

 1. Najwyższym wyróżnieniem honorowanym w rzemiośle „Szablą Kilińskiego” odznaczona została Maria Kubacka w uznaniu za 50 lat pracy w Cechu.
 2. Na wniosek Cechu Związek Rzemiosła Polskiego wyróżnił  Panią Elżbietę Jaśkowiec platynowym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego.
 3. Postanowieniem Zarządu Cechu wyróżniony został  Honorową Odznaką Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej za zasługi w rzemiośle Pan Krzysztof Golonka.

 

 1. Ponadto mamy zaszczyt poinformować, iż w tym roku wyróżnieni zostali  najwyższymi wyróżnieniami w rzemiośle polskim i małopolskim Panowie:

a) Zdzisław Twaróg - „Szablą Kilińskiego” najwyższym honorowym odznaczeniem w rzemiośle

oraz

b) Pan Marek Krajewski - tytułem i statuetką Małopolskiego Rzemieślnika Roku 2022.

 

Odznaczenia wręczone zostały w czerwcu br. na wyższym szczeblu podczas zjazdu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

 

Wręczone zostały również stypendia pieniężne dla 14 uczniów wyróżniających się w roku szkolnym 2021/2022 za wyniki w nauce i sporcie ufundowane przez Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej, jako organ prowadzący Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Św. Józefa:

 1. Curzydło Amelia - uczennica fryzjerstwa z zakładu Jolanty Nawieśniak z Limanowej ul. Matki Boskiej Bolesnej 7
 2. Czyrnek Emilia - uczennica fryzjerstwa z zakładu Pani Małgorzaty Wiewiórskiej z Limanowej ul. Jana Pawła II 5
 3. Przybytek Angelika - uczennica fryzjerstwa z zakładu Pani Moniki Szabaciuk z Limanowej ul. Kopernika 5
 4. Biedroń Łukasz - uczeń monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakładu Pana Piotra Gurgula z Limanowej ul. Boczna 11
 5. Król Kamil – uczeń stolarstwa z zakładu Pana Wojciecha Król z Siekierczyny 376
 6. Natanek Michał – uczeń przetwórca mięsa z zakładu Haliny i Romana Dudek z Limanowej ul. Tarnowska
 7. Nowak Krystian - uczeń mechanik pojazdów samochodowych z zakładu Pana Edwarda i Tomasza Wajda  znajdującego się w  Limanowej ul. Tarnowska 1a
 8. Szczytko Jakub - uczeń monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakładu Pana Piotra Gurgula z Limanowej ul. Boczna 11
 9. Szumilas Mateusz - uczeń mechanik pojazdów samochodowych z zakładu Państwa Lucyny i Józefa Ślazyk z Limanowej ul. Krakowska 42
 10.  Śliwa Robert – uczeń ślusarstwa z zakładu P. Jana Pytel znajdującego się w Limanowej ul. Tarnowska 9
 11. Twaróg Mateusz – uczeń monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych z zakładu Pana Jacka Golonki z Limanowej ul. Przyłęckiego 5.
 12. Wojciechowski Arkadiusz - uczeń elektryk z zakładu Pana Sławomira Rosiek  znajdującego się w  Chyszówki 175
 13. Wieczorek Jakub - uczeń monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakładu Jana Wojtasa z Siekierczyny 122
 14. Wieczorek Mateusz - uczeń monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z zakładu Jana Wojtasa z Siekierczyny 122

 

Tegoroczna organizacja uroczystości Święta Chleba była sfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła. Nazwa zadania publicznego: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle.

 

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej