Aktualności

  • 19 lutego 2022 r.

Nauczanie stacjonarne od 21.02.2022 r.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 21.02.2022 r. wraca nauczanie stacjonarne we wszystkich szkołach.

  • 27 stycznia 2022 r.

Nauka zdalna

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną.

  • 27 stycznia 2022 r.

Zajęcia praktyczne młodocianych pracowników

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Źródło:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych--gotowe-przepisy

  • 24 stycznia 2022 r.

Opłaty za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w 2022 roku

Informujmy, iż zgodnie z Ustawą o rzemiośle, od 19 stycznia 2022r. zmianie uległy stawki opłat egzaminacyjnych...

  • 21 stycznia 2022 r.

Zaproszenie na spotkanie w sprawie zmian POLSKI ŁAD – 27.01.2022 r.

Urząd Skarbowy w Limanowej zaprasza na spotkanie w aplikacji Microsoft Teams w sprawie
zmian wprowadzonych przez POLSKI ŁAD...

  • 3 stycznia 2022 r.

Nowe zasady przeprowadzania egzaminów czeladniczych

Od 2022 r. obowiązują nowe przepisy art. 44q ustawy o systemie warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

  • 23 grudnia 2021 r.

Zmarł Ksiądz Kanonik Stanisław Wojcieszak, Kapelan limanowskiego rzemiosła

W dniu 22 grudnia 2021 r. pożegnaliśmy zmarłego Księdza Kanonika Stanisława Wojcieszaka kapelana limanowskiego rzemiosła.  Jako tutejszy rodak od wielu lat utrzymywał z naszą organizacją i jej członkami żywy i życzliwy kontakt.

  • 24 maja 2021 r.

Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej

24 maja 2021 r. w sali obrad Cechu spotkali się członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej na kolejnym sprawozdawczo-wyborczym zebraniu.

  • 23 kwietnia 2021 r.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia 2021 r.

Praktyczna nauka zawodu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

1 2 3 4

Copyright 2022 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej