Dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców

  • 4 stycznia 2021 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), które mają na celu wsparcie pracodawców w zakresie szkoleń i kształcenia ustawicznego.   Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych urzędów pracy oraz  u konsultantów KFS w każdym urzędzie pracy w Małopolsce.

W bieżącym roku Minister Rozwoju, Pracy i Technologii umieścił na liście priorytetów dla Krajowego Funduszu Szkoleniowego m.in. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź mający zamiar podjąć się tego zajęcia.  

Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Ponadto realizowany jest Projekt „Sądeckie Bony Szkoleniowe” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – można skorzystać ze wsparcia na usługi szkoleniowe, doradcze lub egzaminy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.bony.mojszeftoja.pl

Plakat „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Szczegółowe informacje o projekcie „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Copyright 2024 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej